GHS, som står for Globally Harmonised System of Classification, er et system til klassificering og mærkning af kemikalier. For at sikre genkendelighed og synlighed gælder der en række retningslinkjer for faremærkningen. Alle etiketterne i denne kategori er alle i overensstemmelse med GHS og CLP.

Der findes 9 GHS klassifikationer, brandnærende, Eksplosiv, Akut giftig, Kronisk sundhedsfare, Sundhedsfare, Gasser under tryk, Brandfarlig, Miljøfare og Ætsende.

Gem

Model/varenr.: GHS02
Pris pr. stk. 156,00 DKK  u/Moms
Model/varenr.: GHS03
Pris pr. stk. 156,00 DKK  u/Moms
Model/varenr.: GHS01
Pris pr. stk. 156,00 DKK  u/Moms
Model/varenr.: GHS06
Pris pr. stk. 156,00 DKK  u/Moms
Model/varenr.: GHS09
Pris pr. stk. 156,00 DKK  u/Moms
Model/varenr.: GHS05
Pris pr. stk. 156,00 DKK  u/Moms
Model/varenr.: GHS08
Pris pr. stk. 156,00 DKK  u/Moms
Model/varenr.: GHS07
Pris pr. stk. 156,00 DKK  u/Moms
Model/varenr.: WSHOP-1052
Pris pr. stk. 156,00 DKK  u/Moms