Etiketter til mærkning af kemikalier

GHS, som står for Globally Harmonised System of Classification, er et system til klassificering og mærkning af kemikalier. For at sikre genkendelighed og synlighed gælder der en række retningslinkjer for faremærkningen. Alle etiketterne i denne kategori er alle i overensstemmelse med GHS og CLP.

Der findes 9 GHS klassifikationer, brandnærende, Eksplosiv, Akut giftig, Kronisk sundhedsfare, Sundhedsfare, Gasser under tryk, Brandfarlig, Miljøfare og Ætsende.

Gem

156,00  u/Moms
156,00  u/Moms
156,00  u/Moms
156,00  u/Moms
156,00  u/Moms
156,00  u/Moms
156,00  u/Moms
156,00  u/Moms
156,00  u/Moms